Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Welkom

Op de website van Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront 

Missie

Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront (DWMT)

DWMT heeft ten doel de missionering te ondersteunen in de zin en geest zoals de Rooms Katholieke Kerk dat bedoelt.

DWMT geeft uitvoering aan haar doelstelling door:

-    het ondersteunen van projecten in de te missioneren gebieden in de wereld die leiden tot een menswaardiger bestaan voor hun bewoners, evenals het stimuleren van de inwoners van het werkgebied van DWMT om deel te nemen en bij te dragen aan deze projecten die de allerarmsten een kans geven zich te ontplooien en uit de schrijnende onderontwikkeling te komen;
-    de missionarissen uit het werkgebied van DWMT in financiële, materiële en morele zin te ondersteunen;
-    deze inwoners van het werkgebied te informeren en bewust te maken over de noden in de wereld;
-    het ondersteunen van projecten welke gekozen worden in overleg met de Missiecomités uit het werkgebied van DWMT met middelen, die voortkomen uit zoals de jaarlijkse vastenacties, de St. Maartenstochten, de jaarlijkse donateuractie, de jaarcollecte op Christus Koning, en het op welke legitieme manier dan ook verwerven van inkomsten.

Het werkgebied van DWMT omvat alle parochies binnen het dekenaat Weert alsook alle parochies in de regio die de omschreven doelstelling aantoonbaar uitvoeren.

Deze missie is geformuleerd conform de statuten van DWMT, verleden op 20 november 1998 voor Mr. W.A.M. van Gorp, notaris ter standplaats Weert.

Nieuw beleid

Binnen het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront wordt al enige tijd gezocht naar een geëigende voortzetting van de wederzijdse solidariteit met medegelovigen en medemensen in ontwikkelingslanden. Omdat de Nederlandse missionarissen van het toneel verdwijnen, gaat men de ankerpunten missen, dat wil zeggen de faciliteiten en de zekerheden voor een effectieve missionaire hulpverlening. Onder deze omstandigheden wil men zoveel mogelijk gebruik maken van de kennis en netwerken van de nog actieve missionarissen om de samenwerking voort te zetten. De beste methode is, denkt men, om een land en bisdom te selecteren waar een Nederlandse missionaris goed geïntegreerd is en waar we duurzame contacten mee kunnen uitbouwen. De jongeren in Weert en in de betreffende ontwikkelingslanden dienen hierbij betrokken te worden. De scholen zijn daar het medium bij uitstek voor. In de opzet is Malawi als land gekozen en Pater Jo Kuppens in Lilongwe, de nu nog actieve weerter missionaris aldaar zal de kar trekken in het missieland.

In mei 2015 is de eerste fase een feit geworden. In de eerste weken van mei, in de mei vakantie van het basis onderwijs in Limburg, is onze bestuurslid Thérèse Huijbregts naar Malawi gereisd om contact tussen de groepen 7-8 van basisschool Leuken in Weert en Likuni meisjesschool in Lilongwe te gaan opzetten.

Omdat de school in Malawi in mei open is, en de school in Weert gesloten was dit een uitgelezen moment om op de Likuni-school de contacten aan te maken. Met gelden van het Missiethuisfront is er internetverbinding mogelijk gemaakt en van BS de Firtel in Stramproy is er een beamer naar de school in Malawi gegaan.

Een PowerPoint presentatie was al in Weert al aan de leerlingen gegeven, zodat zij al enig idee hebben hoe het er in Malawi aan toe gaat. Het was ook een uitgelezen kans om deze PowerPoint in Malawi te laten zien en deze aan te vullen tot een nog uitgebreider document.

Op 21 mei hebben kinderen van groep 7 en 8 van BS Leuken via een Skype verbinding in het Engels contact gehad met leeftijdsgenootjes uit Malawi. Op 4 juni heeft er een tweede Skype-sessie tussen leerlingen uit Malawi en deze basisschool school. Individuele gesprekken deze keer. Enthousiasme en verlegenheid aan beide zijden. De kinderen van de school in Leuken beloofden ook om materialen zoals zaklampen, verkleedkleren, voetballen, enz. aan Juffrouw Thérèse mee te geven als ze in juli weer naar Malawi gaat.

Het begin is gemaakt.

 

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

 • 19 september 2019
  Zuster Henriëtta Hurks – 60 jaar jubileum
  Zuster Henrietta vierde op vrijdag, 13 september 2019 haar jubileum dat zij op 4 augustus 19959 zich aansloot bij de congregatie Zusters van Liefde te Schijndel. Het feest vond plaats .....
 • 6 augustus 2019
  In Memoriam broeder Martien Smeets
  Op 20 juni 2019 is daags na zijn 93ste verjaardag te Teteringen overleden broeder Martien (Sjaak) Smeets. Broeder Smeets werd op 19 juni 1926 in Weert geboren. Op 6 januari .....
 • 6 augustus 2019
  Overlijden Nico Noordermeer 29-07016
  Nico Noordermeeraug 16 Geplaatst door Congregatie van de H. Geest Nelly Hermans in OverledenVrijdagmiddag 29 juli 2016 kregen wij van onze twee laatste Nederlandse medebroeders in Centraal Brazilië, Jo van de Laar .....
 • 5 augustus 2019
  Wilde Ganzen steunt "Malawi project"
  ‘Wilde Ganzen’ steunt Malawi projectDe landelijke ontwikkelingsorganisatie Wilde Ganzen uit Hilversum heeft vrijdag jl. een bedrag van 17.000 euro geschonken aan het jubileumonderwijsproject van de Philips van Horne in Malawi.Tijdens een projectrondreis .....