Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

In gelovig vertrouwen op de Heer is op 10 april 2019 na een leven in dienst van God en de medemens van ons 

ZUSTER M. ELIZIA 

Maria Elisabeth Engelen 

Zij werd geboren op 13 juni 1929 te Weert en is ingetreden in de Congregatie
van de Zusters van Liefde te Tilburg op 19 november 1950.  

Zuster Elizia heeft vanuit haar roeping 32 jaar met grote toewijding gewerkt als vroedvrouw in Padang, Indonesië. Ook na haar pensionering bleef zij nauw verbonden met haar geliefde Indonesië onder andere door zich vol liefde in te zetten voor de Rena stichting.

Voor haar zus, wijlen zuster Leonie, en haar medezusters stond zij altijd klaar.

Met haar familie leefde zuster Elizia intens mee in vreugde en verdriet.

Wij verliezen in haar een gewaardeerde zuster.

Dankbaar voor al het goede dat van zuster Elizia uit is gegaan vertrouwen we er nu op dat ze voor eeuwig mag rusten bij God, haar Schepper, die haar nu tot zich heeft geroepen.

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

  • 14 april 2020
    Overlijden Pater Sjaak Clijsters
    IN MEMORIAM JACQUES CLIJSTERS Na een rijk en vruchtbaar missionarisleven is Pater Peter Jacobus Clijsters, missionaris van Scheut, plotseling op 7 april 2020 in Breda overleden.  Een bescheiden, evenwichtig en betrouwbaar persoon met .....
  • 1 april 2020
    Ontmoetingsdag 19 september 2020
    Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront organiseert haar jaarlijkse ontmoetingsmiddag en nodigen wij u graag deze bij te wonen.Dit jaar wordt het gehouden op zaterdag, 19 september 2020. De locatie is in .....