Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Mensenrechten Award Weimar voor pater Jo Kuppens

 

Bronnen: Weert de Gekste

De Limburger

10 december 2020

De gemeenteraad van de Duitse stad Weimar heeft op woensdag 10 december, op de ‘Internationale Dag van de Rechten van de Mens’ de lokale Mensenrechten Award 2020 toegekend aan de Weerter pater Jo Kuppens en de mensenrechtenactiviste Felicia K. Monjeza, beide uit het Afrikaanse land Malawi.

 

De prijs werd door de Duitse ambassadeur Jürgen T. Borsch symbolisch in Malawi aan de twee

winnaars uitgereikt. De twee prijswinnaars ontvangen de prijs van € 5000 vanwege hun strijd tegen de massale schendingen van de mensenrechten en voor het beëindigen van de slavernij op de tabaksplantages in Malawi.

Het werken op de plantages is de enige kans om te overleven. Arbeiders en hun gezinnen worden nog tot op de dag van vandaag uitgebuit.

Ongeveer 78.000 kinderen werken op het land. Ze nemen elke dag onbedoeld grote hoeveelheden nicotine binnen, wat hun ontwikkeling belemmert en blijvende schade veroorzaakt.

Volgens de onderscheiding van de gemeenteraad wordt ongeveer 50 procent van de vrouwen en meisjes blootgesteld aan seksueel geweld tijdens het werken op de plantages.

Kuppens en Monjeza werden voor de prijs genomineerd door een katholieke organisatie (Missio) die in Malawi deelneemt aan hulpprojecten.

 

Jo Kuppens

Jo (Jos) Kuppens (lid van de Orde van de Witte Paters) was oprichter en -tot voor kort- directeur van het vooraanstaande ‘Centre for Social Concern’ in Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. Zijn centrum is een kritisch volger van de regering en onderneemt al jaren actie tegen de (economische- en sociale) onderdrukking van de armen en tegen de uitbuiting van bevolkingsgroepen, met name tabaksarbeiders en hun gezinnen. Tevens heeft pater Kuppens zich met succes ingezet voor een vreedzame dialoog tussen de Islam en het Christendom in zijn land.

 

Human Rights Award Weimar for Father Jo Kuppens

 

Sources: Weert de Gekste

De Limburger

December 10, 2020

The city council of the German city of Weimar awarded on Wednesday December 10, on the 'International Human Rights Day' the local Human Rights Award 2020 to Father Jo Kuppens from Weert and the human rights activist Felicia K. Monjeza, both from the African country Malawi.

 

The award was symbolicallypresented by the German ambassador in Malawi Jürgen T. Borsch to the two winners. They both will receive the prize of € 5,000 for their fight against mass human rights violations and for ending slavery on the tobacco plantations in Malawi.

Working on the plantations is the only chance of survival. Workers and their families are still exploited to this day.

About 78,000 children work on the land. They inadvertently ingest large amounts of nicotine every day, which stunts their development and causes permanent damage.

According to the city council award, about 50 percent of women and girls are exposed to sexual violence while working on the plantations.

Kuppens and Monjeza were nominated for the prize by a Catholic organization (Missio) participating in aid projects in Malawi.

 

Jo Kuppens

Jo (Jos) Kuppens (member of the Order of the White Fathers) was founder and - until recently - director of the prominent ‘Centre for Social Concern’ in Lilongwe, the capital of Malawi. His center is a critical follower of the government and has been campaigning for years against the (economic and social) oppression of the poor and against the exploitation of population groups, especially tobacco workers and their families. Fr. Kuppens has also successfully committed to a peaceful dialogue between Islam and Christianity in his country.

 

 

 

 

 

 

 


 

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

 • 22 februari 2024
  ONTMOETINGSMIDDAG 2024
  Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront houdt op zaterdagmiddag, 16 maart2024 om 13:30 uur, in het MFA Kimpe Veld, St. Barbaraplein 2 teTungelroy (gem. Weert) een ontmoetingsmiddag. Ontvangst vanaf 13:00 uur. Er .....
 • 23 december 2023
  Nieuwsbrief DECEMBER 2023
  StichtingDekenaal Weerter Missie ThuisfrontHet jaar 2023We worden ook dit jaar via de media zeer regelmatig geconfronteerd met veel problemen.De oorlog in Oekraïne is geografisch gezien niet ver weg, heeft inmiddels .....
 • 25 december 2022
  Nieuwsbrief december 2022
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontNadat bijna twee jaren het coronavirus COVID-19 grote invloed heeft gehad op ons dagelijks leven is in de loop van 2022 de normale situatie enigszins teruggekeerd. Veel mensen leven .....
 • 20 maart 2022
  Vastenactie 2022
  VASTENACTIE 2022 Dekenaat WeertParochies: Sint MartinusHeilige Oda (Boshoven)Heilige Hieronymus en Antonius (Laar)Even minderen voor een ander!UW BIJDRAGE KUNT U OVERMAKEN OP BANKREKENING NL 44 RABO 0156 9252 81 TEN NAME VAN MISSIE .....