Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

MILLENNIUMDOELEN
Acht concrete afspraken over armoedebestrijding


In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen.

Dit zijn ze in het kort: 

De armoede halveren en minder mensen honger

Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, moet in 2015 tenminste tot de helft zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.

Elk kind naar school

In 2015 moeten alle jongens en meisjes in alle landen basisonderwijs volgen.

Mannen en vrouwen gelijkwaardig

Mannen en vrouwen hebben formeel dezelfde rechten. Dit is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen. In 2015 moeten mannen en vrouwen ook in de praktijk gelijkwaardig zijn.

Minder kindersterfte

Het aantal kinderen in ontwikkelingslanden dat voor de vijfde verjaardag overlijdt moet in 2015 met tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.

 
Verbetering van de gezondheid van moeders

Het niveau van moedersterfte moet in 2015 in elk ontwikkelingsland zijn teruggedrongen met driekwart ten opzichte van 1990.

 
Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes

Voor het jaar 2015 moet de verspreiding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziekten zijn gestopt.

Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in sloppenwijken

Meer mensen leven in een duurzaam milieu in 2015 door het integreren van duurzame ontwikkeling in nationaal beleid en halvering van het aantal mensen zonder toegang tot veilig drink-water. Voor 2020 moeten de levensomstandigheden van tenminste 140 miljoen bewoners van krottenwijken aanzienlijk zijn verbeterd.

Toegang tot betaalbare medicijnen, een eerlijk handels-systeem, minder schulden voor ontwikkelingslanden

Het achtste millenniumdoel gaat over wat de rijke landen moeten doen of veranderen om de andere zeven doelen te kunnen realiseren. Voorbeelden zijn het maken van afspraken over goed bestuur, de ontwikkeling van een eerlijk handelssysteem en het vinden van een oplossing voor het schuldenvraagstuk.

Voor extra informatie over dit onderwerp lees de onderhavige NCDO webpagina.

Eind 2015 zal worden bezien in hoeverre deze doeleinden zijn gerealiseerd.

 Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront bepaald ieder jaar samen met de bij hen aangesloten Missie comités welke projecten financieel zullen worden ondersteund met de opbrengsten van de Vastenaktie. Projecten worden aangedragen door de missionaris uit het weerterland zelf of diens vertegenwoordiging in het thuisfront. Het Missie Buro in Roermond ondersteund hen in de keuzes. Indien er geen of te weinig projecten van de weerter missionarissen zijn aangeboden biedt het Missie Buro alternatieven aan.

In tegenstelling tot het verleden worden de projecten van de actieve Vastenactie weergegeven op onze site. Zoveel mogelijk informatie en standen van zaken worden dan weergegeven. Zodra een nieuwe Vastenaktie wordt opgestart zal de huidige worden afgesloten. Elk jaar, in de maand oktober, worden de projecten voor de nieuwe Vastenaktie door onze stichting en de comités definitief gekozen.