Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Voor de Vastenactie 2021 worden een drietal projecten ondersteund:
 
Project 20.01: Piela, Burkino Faso aangedragen door Zuster Elisa Mertens, € 4.000
 
Om aan een plattelandsbevolking, met een laag financieel inkomen, een kwaliteitsvolle gezondheidszorg bieden. Hiervoor is een start gemaakt om volgens de geldende normen in Burkina Faso een gezondheids- en sociaal promotiecentrum (CSPS) te bouwen.
Het betreft voortzetting van dit deel uit de VA2020.
 
Project 21.01: Guayaquil, Ecuador aangedragen door Zuster Montserrat, € 4.606
 
Voldoende en juiste materialen te kopen voor ruimtes in de stad Guayaquil. Deze stad ligt 426 km ten zuiden van Quito, de hoofdstad van Ecuador; Guayaquil wordt beschouwd als de op een na belangrijkste stad van het land. In die ruimtes worden kleine workshops gegeven, zoals een voetbalschool voor de jongens, schilderen en koken voor de meisjes. Dit gebeurt nog op een zeer eenvoudige manier en met weinig middelen met als doel om deze kinderen enige activiteit te bieden en te voorkomen dat zij op straat gaan rondhangen. 
 
Project 21.02: Paramaribo, Suriname aangedragen door Pater Piet Cuijpers, € 5.500
 
Verbouwing van het huidige parochiecentrum, zodat de privéruimte voor de Salvatorianen duidelijk en logisch gescheiden is van het parochiale centrum: de bureaus van de pastoor en de kapelaan, de spreekkamers, het secretariaat en het archief en het sanitair.
Momenteel lopen al deze lokalen in elkaar over, zodat noch de Salvatorianen, noch de bezoekende parochianen over de nodige privacy kunnen beschikken. Zowel de Salvatorianen, als de parochianen zijn vragende partij voor dit project.
  

Three projects are supported for the Lent Appeal 2021:
 
Project 20.01: Piela, Burkino Faso nominated by Sister Elisa Mertens, € 4,000
 
To provide quality healthcare to a rural population with a low financial income. To this end, a start has been made to build a health and social promotion center (CSPS) in accordance with the applicable standards in Burkina Faso. This is a continuation of this part of the LA2020.
 
Project 21.01: Guayaquil, Ecuador provided by Sister Montserrat, € 4,606
 
Buy sufficient and correct materials for spaces in the city of Guayaquil. This city is located 426 km south of Quito, the capital of Ecuador; Guayaquil is considered the second most important city in the country. Small workshops are given in these rooms, such as a football school for the boys, painting, and cooking for the girls. This is still done in a remarkably simple way and with few resources with the aim of offering these children some activity and preventing them from hanging around on the street.
 
Project 21.02: Paramaribo, Suriname nominated by Father Piet Cuijpers, € 5,500
 
Renovation of the current parish center, so that the private space for the Salvatorians is clearly and logically separated from the parish center: the offices of the pastor and the chaplain, the consultation rooms, the secretariat and the archives and the sanitary facilities. Now, all these rooms overlap, so that neither the Salvatorians nor the visiting parishioners have the necessary privacy. Both the Salvatorians and the parishioners are asking for this project. 

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

 • 25 december 2022
  Nieuwsbrief december 2022
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontNadat bijna twee jaren het coronavirus COVID-19 grote invloed heeft gehad op ons dagelijks leven is in de loop van 2022 de normale situatie enigszins teruggekeerd. Veel mensen leven .....
 • 20 maart 2022
  Vastenactie 2022
  VASTENACTIE 2022 Dekenaat WeertParochies: Sint MartinusHeilige Oda (Boshoven)Heilige Hieronymus en Antonius (Laar)Even minderen voor een ander!UW BIJDRAGE KUNT U OVERMAKEN OP BANKREKENING NL 44 RABO 0156 9252 81 TEN NAME VAN MISSIE .....
 • 11 december 2021
  Coronavirus COVID-19 en kerstmis 2021
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontCoronavirus COVID-19 en kerstmis 2021Het coronavirus COVID-19 heeft na 22 maanden nog altijd grote invloed op ons dagelijks leven. Veel mensen hebben dierbaren verloren of kampen .....
 • 20 december 2020
  Nieuwsbrief December 2020
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontCoronavirus COVID-19 en kerstmis 2020Coronavirus COVID-19 heeft grote invloed op onze samenleving. Veel mensen hebben dierbaren verloren of hebben met zware gevolgen voor de gezondheid te .....