Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Stichting

Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

 

ontmoetingsmiddag op

zaterdag 3 september 2016 om 13:30 uur,

in Brasserie-Hotel Antje van de Statie,

Stationsplein 1 te Weert.

Ontvangst vanaf 13:00 uur. Parkeerruimte is in de omgeving voldoende aanwezig.

Op deze middag komen de volgende sprekers aan het woord:

ï‚· Pater Harrie Tullemans kijkt samen met ons terug op zijn missiewerk in Afrika. Hij viert op zondag 16 oktober 2016 zijn 50-jarig priesterjubileum in Weert. Binnen enkele dagen sturen we u per e-mail een flyer met het programma voor deze dag.

ï‚· Jan Leenders, oud-leraar sociale geografie, bezoekt momenteel in Malawi onder andere de missie van pater Jo Kuppens en zal een samenvatting geven van zijn ervaringen opgedaan tijdens deze reis.

De middag zal onderbroken worden door een pauze, waarin u een drankje aangeboden wordt. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Zoals gebruikelijk is de middag gratis toegankelijk. Een eventuele vrijwillige bijdrage in de inmiddels bekende ‘melkbus’ bij de uitgang komt ten goede aan onze missionarissen en hun projecten.

In verband met reservering van voldoende plaatsen stellen we het op prijs uw aanmelding via bijgevoegde antwoordstrook uiterlijk woensdag 31 augustus 2016 te ontvangen via ons secretariaat:

Postbus 10137, 6000 GC Weert

of een berichtje per e-mail te zenden aan:

secretariaat@missiethuisfront.org

U Gods zegen en alle goeds toegewenst, tekent

met vriendelijke groet namens bestuur en medewerkers,

Barry Soeterik

secretaris