Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Het Missieburo Roermond

Is een kerkelijke stichting, opgericht op 12 juni 1980 en gevestigd te Roermond. Deze stichting verleent hulp en steun in de meest ruime zin bij de verkondiging van het geloof in missiegebieden waar ook ter wereld. Bovendien geeft de stichting daadwerkelijke steun aan missionarissen en eigenlandse krachten, hetzij op geestelijk, hetzij op materieel of financieel terrein. 

Het Missieburo Roermond tracht haar doel te bereiken door onder meer nauw samen te werken met het Missiesecretariaat van het bisdom Roermond, dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van alle missieactiviteiten in het diocees.

Missieburo Roermond
Missiesecretariaat 

Dekenale Stadskerk Sint Martinus te Weert
Is een site voor de hele familie. De Rooms Katholieke St. Martinuskerk wordt, ook wel het Martinusmonument genoemd. De website van Stichting Martinus Monument geeft onder andere de geschiedenis van de Martinuskerk weer.

Dekenale Stadskerk Sint Martinus
 

Stichting Martinus monument 
Martinusmonument 

NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling)

Is een Nederlandse organisatie die streeft naar een grotere betrokkenheid van de Nederlandse bevolking bij ontwikkelingssamenwerking. NCDO doet dat onder andere door middel van campagnes, debatten, exposities, en documentaires. NCDO ondersteunt daarnaast mensen die zich inzetten voor de verbetering van de positie van mensen in ontwikkelingslanden. Dat doet zij door het leveren van kennis en geld en door het bevorderen van informatie-uitwisseling. NCDO krijgt zelf haar geld van de overheid. NCDO is gevestigd in Amsterdam.

NCDO 

De organisatie van Vastenaktie Nederland

Vastenaktie Nederland is de Rooms Katholieke hulporganisatie voor Nederland. Gedragen door de lokale kerkgemeenschappen hier en in ontwikkelingslanden. Wij voeren campagne in samenwerking met particuliere initiatieven, in het bijzonder tijdens de Adventstijd voor Kerstmis en in de Vastentijd voor Pasen.

Vastenaktie Nederland