Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Stichting

Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Weert, mei 2016 Betreft: nieuwsbrief

Donateursactie 2016

Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront brengt in samenwerking met de Parochiële Missiecomités uit het dekenaat Weert en het Missieburo van het Bisdom Roermond gelden bijeen ter ondersteuning van de missionarissen uit ons dekenaat en voor de realisatie van hun ontwikkelingsprojecten. Deze projecten maken het mogelijk dat kansarmen in staat gesteld worden zichzelf verder te ontwikkelen en zo voor zichzelf en hun familie een beter toekomstperspectief te realiseren. Door onze persoonlijke contacten met de missionarissen kunnen we garanderen dat niets van de beschikbaar gestelde gelden verloren gaat.

Voor iedereen is het duidelijk dat hulp op vele plaatsen in de derde wereld helaas nog steeds nodig is. Missionarissen uit onze regio, paters, broeders en zusters nemen langzaam in aantal af. Hun werkzaamheden worden overgenomen door ontwikkelingswerkers uit onze contreien en eigenlandse priesters en religieuzen. Zo kan ook in de toekomst doorgewerkt worden aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de kansarmen in de missiegebieden. Uw steun blijft hierbij onontbeerlijk.

Mogen wij ook dit jaar weer een beroep op u doen ? Zeker nu overheden hun steun aan het ontwikkelingswerk verminderen wordt particulier initiatief steeds belangrijker.

U kunt uw bijdrage overmaken op een van onze banknummers op naam van stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront:

Rabobank: NL78 RABO 0156 9786 01
ING Bank: NL07 INGB 0001 0522 47
Alvast hartelijk dank, mede namens hen die uw financiële steun zo hard nodig hebben.

Nieuwe Weerter Missionaris

Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront is blij na lange tijd weer een nieuwe missionaris te mogen begroeten. De in Nederweert geboren Salvatoriaan pater Jan Verboogen wordt pastoor van een parochie in Suriname. Hij neemt de parochie over van een confrater die wegens leeftijd en gezondheid afscheid moet nemen. Pater Jan Verboogen maakt deze stap op 65-jarige leeftijd. Hij gaat deze missionaire taak uitvoeren samen met een Indiase neomist. De Salvatorianen geven op deze wijze een nieuwe invulling aan hun missie in Suriname met een jongere oudere medebroeder uit de Belgische provincie en met een jonge neomist uit een jonge gemeenschap van deze orde. Op 27 mei 2016 ontvangen deze nieuwe missionarissen het traditionele missiekruis.

Website Dekenaal Weerter Missie Thuisfront: www.missiethuisfront.org

Door een enthousiaste en deskundige vrijwilliger wordt onze website onderhouden. Neem eens een kijkje !

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

 • 13 juni 2024
  Frank Caris overleden-deceased
  Op zaterdag, 8 juni 2024, in onze webmaster, Frank Caris, overleden.Namens het bestuur van onze stichting gecondoleerd. Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe in deze tijd van .....
 • 22 februari 2024
  ONTMOETINGSMIDDAG 2024
  Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront houdt op zaterdagmiddag, 16 maart2024 om 13:30 uur, in het MFA Kimpe Veld, St. Barbaraplein 2 teTungelroy (gem. Weert) een ontmoetingsmiddag. Ontvangst vanaf 13:00 uur. Er .....
 • 23 december 2023
  Nieuwsbrief DECEMBER 2023
  StichtingDekenaal Weerter Missie ThuisfrontHet jaar 2023We worden ook dit jaar via de media zeer regelmatig geconfronteerd met veel problemen.De oorlog in Oekraïne is geografisch gezien niet ver weg, heeft inmiddels .....
 • 25 december 2022
  Nieuwsbrief december 2022
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontNadat bijna twee jaren het coronavirus COVID-19 grote invloed heeft gehad op ons dagelijks leven is in de loop van 2022 de normale situatie enigszins teruggekeerd. Veel mensen leven .....