Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Organisatie

Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront (DWMT) heeft ondermeer tot doel om missionarissen uit het Weerterland, hun projecten in diverse ontwikkelingslanden en de zelfredzaamheid van allerarmste mensen in de derde wereld te bevorderen.

Om dit te realiseren heeft DWMT:

een bestuur
een secretariaat waar in beginsel alles met betrekking tot DWMT georganiseerd wordt
een team met medewerkers, op vrijwillige basis
last but not least: partners

Bestuur

Samenstelling Dagelijks Bestuur 
 
T.H.F. (Theo) Nouwen, penningmeester / wnd. Voorzitter
B. (Barry) Soeterik , secretaris
bestuurslid  T. M. (Thérèse) Huijbregts
bestuurslid  "vacant" 

Voorzitters vanaf de oprichting van de stichting

1956 – 1963  G. Lipperts
1963 – 1966  Deken W. van Bommel
1966 – 1972  J. Scheijmans
1972 – 1992  J. Hupperetz
1992 – 2002  P. Coenen
2002 – 2005  voorzitterloos tijdperk
2005 – 2012  P. Kuppens
2012 -  2013 H. Füchs

Medewerkers

Het team van Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront en de Missiecomités uit het Weerterland bestaat uit medewerkers, die als vrijwilliger actief betrokken willen zijn bij het ondersteunen van de Weertlandse missionarissen, hun projecten in ontwikkelingslanden en aan de mensen, die steun zo hard nodig hebben. Alle medewerkers zijn in bezit van een up-to-date overzicht waar alle medewerkers op worden vermeld. Deze wordt bijgehouden door het secretariaat van de Stichting.  Ook ontvangen alle medewerkers in januari een overzicht van alle geplande bijeenkomsten van de Stichting waarbij de Missiecomités en het Missiebureau zijn bij betrokken.

Voor wie zich wil aanmelden als  nieuwe medewerker.Dat kan heel gemakkelijk via een van de contactgegevens, die onder "Contact" staan vermeld. Uiteraard worden de verstrekte inlichtingen met uiterste vertrouwelijkheid behandeld.