Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontStichting

Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Het jaar 2023

We worden ook dit jaar via de media zeer regelmatig geconfronteerd met veel problemen.

De oorlog in Oekraïne is geografisch gezien niet ver weg, heeft inmiddels veel

mensenlevens gekost en duurt nog steeds voort. Het conflict tussen Israël en Gaza is

gevoelsmatig ook niet ver weg en treft ook velen. Verder zien we veel problemen met

vluchtelingen, politiek en milieu.

Onze missionarissen hebben bij hun werkzaamheden ook dikwijls te kampen met grote

problemen. Zij beschouwen het als onderdeel van hun roeping hier op de juiste wijze mee

om te gaan en naar oplossingen te zoeken. Gebed en geloof hebben hun hierbij geholpen.

Laten we vooral in deze tijd een voorbeeld nemen aan onze missionarissen.

Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront wenst u een gezegende Kerstmis en een

zalig nieuwjaar 2024.


Ontmoetingsmiddag zaterdag 16 maart 2024

We hebben de traditionele ontmoetingsmiddag gepland op zaterdagmiddag 16 maart

2024. Noteert u de datum alvast op de nieuwe kalender of agenda of in uw digitale

agenda! Naast interessante sprekers zal er zoals gebruikelijk ook gelegenheid zijn met

andere bezoekers een praatje te maken. We sturen u te zijner tijd een uitnodiging met het

programma voor deze ontmoetingsmiddag.

Donateursactie

Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront brengt in samenwerking met de Parochiële

Missiecomités uit het dekenaat Weert en het Missiebureau van het Bisdom Roermond

gelden bijeen ter ondersteuning van de missionarissen uit ons dekenaat en voor de

realisatie van hun ontwikkelingsprojecten. Deze projecten maken het mogelijk dat

kansarmen in staat gesteld worden zichzelf verder te ontwikkelen en zo voor zichzelf en

hun familie een beter toekomstperspectief te realiseren. Door onze persoonlijke contacten

met de missionarissen kunnen we garanderen dat niets van de beschikbaar gestelde

gelden verloren gaat.

Voor iedereen is het duidelijk dat hulp op vele plaatsen in de derde wereld nog steeds

nodig is. Missionarissen uit onze regio, paters, broeders en zusters nemen langzaam in

aantal af. Hun werkzaamheden worden overgenomen door ontwikkelingswerkers uit onze

contreien en eigenlandse priesters en religieuzen. Uw steun blijft hierbij onontbeerlijk.

Mogen wij ook dit jaar weer een beroep op u doen? U kunt uw bijdrage overmaken op ons

banknummer NL78 RABO 0156 9786 01 op naam van stichting Dekenaal Weerter Missie

Thuisfront:

Alvast hartelijk dank, mede namens hen die uw financiële steun zo hard nodig hebben.

Secretariaat: Postbus 10137, 6000 GC Weert - e-mail: secretariaat@missiethuisfront.org - website: www.missiethuisfront.org

ING BANK IBAN: NL07 INGB 0001 0522 47 BIC: INGBNL2A - RABOBANK IBAN: NL78 RABO 0156 9786 01 BIC: RABONL2U

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg nummer 41066329 d.d. 12 juli 1956

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

 • 13 juni 2024
  Frank Caris overleden-deceased
  Op zaterdag, 8 juni 2024, in onze webmaster, Frank Caris, overleden.Namens het bestuur van onze stichting gecondoleerd. Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe in deze tijd van .....
 • 22 februari 2024
  ONTMOETINGSMIDDAG 2024
  Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront houdt op zaterdagmiddag, 16 maart2024 om 13:30 uur, in het MFA Kimpe Veld, St. Barbaraplein 2 teTungelroy (gem. Weert) een ontmoetingsmiddag. Ontvangst vanaf 13:00 uur. Er .....
 • 23 december 2023
  Nieuwsbrief DECEMBER 2023
  StichtingDekenaal Weerter Missie ThuisfrontHet jaar 2023We worden ook dit jaar via de media zeer regelmatig geconfronteerd met veel problemen.De oorlog in Oekraïne is geografisch gezien niet ver weg, heeft inmiddels .....
 • 25 december 2022
  Nieuwsbrief december 2022
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontNadat bijna twee jaren het coronavirus COVID-19 grote invloed heeft gehad op ons dagelijks leven is in de loop van 2022 de normale situatie enigszins teruggekeerd. Veel mensen leven .....