Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Nieuwsbrief december 2022

StichtingDekenaal Weerter Missie Thuisfront

Het jaar 2022

Nadat bijna twee jaren het coronavirus COVID-19 grote invloed heeft gehad op ons dagelijks leven is in de loop van 2022 de normale situatie enigszins teruggekeerd. Veel mensen leven echter nog steeds met de gevolgen van corona omdat zij dierbaren hebben verloren of kampen met gevolgen voor hun gezondheid. Daarnaast dienden zich in 2022 verschillende andere problemen aan onder meer door de oorlog in Oekraïne en door prijsstijgingen voor energie en dagelijks levensonderhoud. Voor kwetsbare mensen zijn de gevolgen het meest ingrijpend. Dit treft wereldwijd grote groepen mensen ook in de landen waar onze Weerter Missionarissen werkzaam zijn of zijn geweest.

Als Missie Thuisfront zijn we blij dat dit jaar de ontmoetingsmiddag weer doorgang kon vinden. We hebben op 15 oktober 2022 in Tungelroy een ‘herstart’ kunne maken met de vertoning van de film ‘Hidden Flowers’. In de slums van Kampala ligt een parel verborgen: een school voor dove kinderen. Deze ‘Mulago School for the Deaf’ is 25 jaar geleden gestart door onze Weerter missionaris pater Harry Tullemans.

Zoals gebruikelijk hebben we voor de actieve missionarissen de bijdrage voor iedere maand in het buitenland kunnen reserveren. Aan de missionarissen die in Nederland zijn geweest hebben we de gereserveerde bedragen uitbetaald. Ook hebben we de actieve en rustende missionarissen een palmtakje gewijd in onze Martinuskerk en het traditionele boekenpakket toegezonden. Uit de ontvangen reacties blijkt dat dit zeer op prijs wordt gesteld.

Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront wenst u een gezegende Kerstmis en een zalig nieuwjaar 2023.

Donateursactie

Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront brengt in samenwerking met de Parochiële Missiecomités uit het dekenaat Weert en het Missiebureau van het Bisdom Roermond gelden bijeen ter ondersteuning van de missionarissen uit ons dekenaat en voor de realisatie van hun ontwikkelingsprojecten. Deze projecten maken het mogelijk dat kansarmen in staat gesteld worden zichzelf verder te ontwikkelen en zo voor zichzelf en hun familie een beter toekomstperspectief te realiseren. Door onze persoonlijke contacten met de missionarissen kunnen we garanderen dat niets van de beschikbaar gestelde gelden verloren gaat.

Voor iedereen is het duidelijk dat hulp op vele plaatsen in de derde wereld nog steeds nodig is. Missionarissen uit onze regio, paters, broeders en zusters nemen langzaam in aantal af. Hun werkzaamheden worden overgenomen door ontwikkelingswerkers uit onze contreien en eigenlandse priesters en religieuzen. Uw steun blijft hierbij onontbeerlijk.

Mogen wij ook dit jaar weer een beroep op u doen? U kunt uw bijdrage overmaken op ons banknummer NL78 RABO 0156 9786 01 op naam van stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront:

Alvast hartelijk dank, mede namens hen die uw financiële steun zo hard nodig hebben.

Secretariaat: Postbus 10137, 6000 GC Weert - e-mail: secretariaat@missiethuisfront.org - website: www.missiethuisfront.org ING BANK IBAN: NL07 INGB 0001 0522 47 BIC: INGBNL2A - RABOBANK IBAN: NL78 RABO 0156 9786 01 BIC: RABONL2U Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg nummer 41066329 d.d. 12 juli 1956

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

 • 25 december 2022
  Nieuwsbrief december 2022
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontNadat bijna twee jaren het coronavirus COVID-19 grote invloed heeft gehad op ons dagelijks leven is in de loop van 2022 de normale situatie enigszins teruggekeerd. Veel mensen leven .....
 • 20 maart 2022
  Vastenactie 2022
  VASTENACTIE 2022 Dekenaat WeertParochies: Sint MartinusHeilige Oda (Boshoven)Heilige Hieronymus en Antonius (Laar)Even minderen voor een ander!UW BIJDRAGE KUNT U OVERMAKEN OP BANKREKENING NL 44 RABO 0156 9252 81 TEN NAME VAN MISSIE .....
 • 11 december 2021
  Coronavirus COVID-19 en kerstmis 2021
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontCoronavirus COVID-19 en kerstmis 2021Het coronavirus COVID-19 heeft na 22 maanden nog altijd grote invloed op ons dagelijks leven. Veel mensen hebben dierbaren verloren of kampen .....
 • 20 december 2020
  Nieuwsbrief December 2020
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontCoronavirus COVID-19 en kerstmis 2020Coronavirus COVID-19 heeft grote invloed op onze samenleving. Veel mensen hebben dierbaren verloren of hebben met zware gevolgen voor de gezondheid te .....