Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Nieuwsbrief december 2022

StichtingDekenaal Weerter Missie Thuisfront

Het jaar 2022

Nadat bijna twee jaren het coronavirus COVID-19 grote invloed heeft gehad op ons dagelijks leven is in de loop van 2022 de normale situatie enigszins teruggekeerd. Veel mensen leven echter nog steeds met de gevolgen van corona omdat zij dierbaren hebben verloren of kampen met gevolgen voor hun gezondheid. Daarnaast dienden zich in 2022 verschillende andere problemen aan onder meer door de oorlog in Oekraïne en door prijsstijgingen voor energie en dagelijks levensonderhoud. Voor kwetsbare mensen zijn de gevolgen het meest ingrijpend. Dit treft wereldwijd grote groepen mensen ook in de landen waar onze Weerter Missionarissen werkzaam zijn of zijn geweest.

Als Missie Thuisfront zijn we blij dat dit jaar de ontmoetingsmiddag weer doorgang kon vinden. We hebben op 15 oktober 2022 in Tungelroy een ‘herstart’ kunne maken met de vertoning van de film ‘Hidden Flowers’. In de slums van Kampala ligt een parel verborgen: een school voor dove kinderen. Deze ‘Mulago School for the Deaf’ is 25 jaar geleden gestart door onze Weerter missionaris pater Harry Tullemans.

Zoals gebruikelijk hebben we voor de actieve missionarissen de bijdrage voor iedere maand in het buitenland kunnen reserveren. Aan de missionarissen die in Nederland zijn geweest hebben we de gereserveerde bedragen uitbetaald. Ook hebben we de actieve en rustende missionarissen een palmtakje gewijd in onze Martinuskerk en het traditionele boekenpakket toegezonden. Uit de ontvangen reacties blijkt dat dit zeer op prijs wordt gesteld.

Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront wenst u een gezegende Kerstmis en een zalig nieuwjaar 2023.

Donateursactie

Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront brengt in samenwerking met de Parochiële Missiecomités uit het dekenaat Weert en het Missiebureau van het Bisdom Roermond gelden bijeen ter ondersteuning van de missionarissen uit ons dekenaat en voor de realisatie van hun ontwikkelingsprojecten. Deze projecten maken het mogelijk dat kansarmen in staat gesteld worden zichzelf verder te ontwikkelen en zo voor zichzelf en hun familie een beter toekomstperspectief te realiseren. Door onze persoonlijke contacten met de missionarissen kunnen we garanderen dat niets van de beschikbaar gestelde gelden verloren gaat.

Voor iedereen is het duidelijk dat hulp op vele plaatsen in de derde wereld nog steeds nodig is. Missionarissen uit onze regio, paters, broeders en zusters nemen langzaam in aantal af. Hun werkzaamheden worden overgenomen door ontwikkelingswerkers uit onze contreien en eigenlandse priesters en religieuzen. Uw steun blijft hierbij onontbeerlijk.

Mogen wij ook dit jaar weer een beroep op u doen? U kunt uw bijdrage overmaken op ons banknummer NL78 RABO 0156 9786 01 op naam van stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront:

Alvast hartelijk dank, mede namens hen die uw financiële steun zo hard nodig hebben.

Secretariaat: Postbus 10137, 6000 GC Weert - e-mail: secretariaat@missiethuisfront.org - website: www.missiethuisfront.org ING BANK IBAN: NL07 INGB 0001 0522 47 BIC: INGBNL2A - RABOBANK IBAN: NL78 RABO 0156 9786 01 BIC: RABONL2U Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg nummer 41066329 d.d. 12 juli 1956

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

 • 13 juni 2024
  Frank Caris overleden-deceased
  Op zaterdag, 8 juni 2024, in onze webmaster, Frank Caris, overleden.Namens het bestuur van onze stichting gecondoleerd. Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe in deze tijd van .....
 • 22 februari 2024
  ONTMOETINGSMIDDAG 2024
  Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront houdt op zaterdagmiddag, 16 maart2024 om 13:30 uur, in het MFA Kimpe Veld, St. Barbaraplein 2 teTungelroy (gem. Weert) een ontmoetingsmiddag. Ontvangst vanaf 13:00 uur. Er .....
 • 23 december 2023
  Nieuwsbrief DECEMBER 2023
  StichtingDekenaal Weerter Missie ThuisfrontHet jaar 2023We worden ook dit jaar via de media zeer regelmatig geconfronteerd met veel problemen.De oorlog in Oekraïne is geografisch gezien niet ver weg, heeft inmiddels .....
 • 25 december 2022
  Nieuwsbrief december 2022
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontNadat bijna twee jaren het coronavirus COVID-19 grote invloed heeft gehad op ons dagelijks leven is in de loop van 2022 de normale situatie enigszins teruggekeerd. Veel mensen leven .....