Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Nieuwsbrief December 2019Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Weert, december 2019 Betreft: nieuwsbrief

In Memoriam zuster Elizia Engelen

Op 10 april 2019 is na een leven in dienst van God en de medemens overleden zuster Elizia (Miek) Engelen. Zij werd geboren op 13 juni 1929 te Weert en is ingetreden in de Congregatie van de Zusters van Liefde te Tilburg op 19 november 1950. Zuster Elizia heeft vanuit haar roeping 32 jaar met grote toewijding gewerkt als vroedvrouw in Padang, Indonesië. Ook na haar pensionering bleef zij nauw verbonden met haar geliefde Indonesië.

In Memoriam broeder Martien Smeets

Op 20 juni 2019 is daags na zijn 93ste verjaardag te Teteringen overleden broeder Martien (Sjaak) Smeets. Broeder Smeets werd op 19 juni 1926 in Weert geboren. Op 6 januari 1952 werd hij, met als kloosternaam Martien, lid van de Congregatie van de Heilige Harten. Als missionaris heeft hij zich vele jaren verdienstelijk gemaakt in Portugal, op de Azoren en in Mozambique. Na terugkeer in Nederland heeft hij zich dienstbaar gemaakt voor de communiteiten van Bavel en Teteringen.

Donateursactie 2019

Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront brengt in samenwerking met de Parochiële Missiecomités uit het dekenaat Weert en het Missiebureau van het Bisdom Roermond gelden bijeen ter ondersteuning van de missionarissen uit ons dekenaat en voor de realisatie van hun ontwikkelingsprojecten. Deze projecten maken het mogelijk dat kansarmen in staat gesteld worden zichzelf verder te ontwikkelen en zo voor zichzelf en hun familie een beter toekomstperspectief te realiseren. Door onze persoonlijke contacten met de missionarissen kunnen we garanderen dat niets van de beschikbaar gestelde gelden verloren gaat.

Voor iedereen is het duidelijk dat hulp op vele plaatsen in de derde wereld nog steeds nodig is. Missionarissen uit onze regio, paters, broeders en zusters nemen langzaam in aantal af. Hun werkzaamheden worden overgenomen door ontwikkelingswerkers uit onze contreien en eigenlandse priesters en religieuzen. Uw steun blijft hierbij onontbeerlijk.

Mogen wij ook dit jaar weer een beroep op u doen ? U kunt uw bijdrage overmaken op een van onze banknummers op naam van stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront:

Rabobank: NL78 RABO 0156 9786 01 of ING Bank: NL07 INGB 0001 0522 47

Alvast hartelijk dank, mede namens hen die uw financiële steun zo hard nodig hebben.

Website Dekenaal Weerter Missie Thuisfront: www.missiethuisfront.org

Door een enthousiaste en deskundige vrijwilliger wordt onze website onderhouden. Neem eens een kijkje !

Wij wensen u een zalige kerstmis, een feestelijke jaarwisseling en een gezegend 2020 voor u en de uwen!

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

  • 14 april 2020
    Overlijden Pater Sjaak Clijsters
    IN MEMORIAM JACQUES CLIJSTERS Na een rijk en vruchtbaar missionarisleven is Pater Peter Jacobus Clijsters, missionaris van Scheut, plotseling op 7 april 2020 in Breda overleden.  Een bescheiden, evenwichtig en betrouwbaar persoon met .....
  • 1 april 2020
    Ontmoetingsdag 19 september 2020
    Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront organiseert haar jaarlijkse ontmoetingsmiddag en nodigen wij u graag deze bij te wonen.Dit jaar wordt het gehouden op zaterdag, 19 september 2020. De locatie is in .....