Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Nieuwsbrief December 2020

Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Coronavirus COVID-19 en kerstmis 2020

Coronavirus COVID-19 heeft grote invloed op onze samenleving. Veel mensen hebben dierbaren verloren of hebben met zware gevolgen voor de gezondheid te maken. Er zijn economische gevolgen voor veel bedrijfstakken en sectoren met alle gevolgen voor veel betrokkenen. Ook onze activiteiten hebben uiteraard te maken met de beperkingen als gevolg van genomen maatregelen. Toen in maart de eerste maatregelen noodzakelijk werden had dit al gevolgen voor de uitvoering van de Vastenactie 2020. De beperkingen hebben ons als Dekenaal Weerter Missie Thuisfront doen besluiten de traditionele ontmoetingsmiddag, na een aantal malen uitstellen, geen doorgang te doen vinden. Vergaderingen als voorbereiding van de Vastenactie 2021 hebben als overleg per internet plaats gevonden. De activiteiten rond het verschijnen van de biografie van pater Johan Visser, die pas aan het einde van het jaar gepland waren en waarvan we hoopten dat hier wel iets mogelijk zou zijn, hebben we ook moeten annuleren. De aandacht en ondersteuning voor onze missionarissen en rustende missionarissen hebben we wel zoals gebruikelijk kunnen bieden. Van hen vernamen we de verhalen over de gevolgen van het coronavirus COVID-19 in de landen waar ze werkzaam zijn of voor de gemeenschappen van rustende missionarissen waar zij zelf verblijven.

Aan het thuisfront gaan we kerstmis 2020 tegemoet met ingrijpende beperkingen. De Nederlandse bisschoppen laten alle vieringen op kerstavond vervallen. ‘Stille nacht Heilige nacht’ hebben we altijd gezongen maar krijgt nu wellicht een andere betekenis. Ook in familie- en vriendenkring zal het samen kerstmis vieren anders zijn. Het is nu echter goed terug te denken aan de Heilige familie. Op bevel van de keizer van een vijandelijke bezettingsmacht werden Jozef en de hoogzwangere Maria gedwongen een onzekere weg te gaan. Er was geen plaats voor hun in de herberg zodat ze in een stal hun onderdak moesten zoeken. Om aan de moordende soldaten van de wrede koning Herodes te ontkomen was er de vlucht naar Egypte. Maria en Jozef bleven echter hun vertrouwen stellen op het licht dat hun aangekondigd was. De weg vanuit de donkere nacht was ook voor hun niet gemakkelijk. In die zin is het voor ons ook een opdracht kerstmis 2020 te vieren.

Het Dekenaal Weerter Missiethuisfront wenst ieder een gezegend kerstmis en alle goeds voor 2021.

Biografie Pater Johan Visser

In 1956 vertrok pater Johan Visser uit Weert naar zijn missie. Als Salesiaan van Don Bosco is het verzorgen van onderwijs voor kansarme jongeren een zeer belangrijk onderdeel van zijn missie. Door een goede opleiding kunnen de jongeren hun situatie blijvend verbeteren. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun gezin, familie en uiteindelijk ook voor hun land. Door pater Visser werden in Thailand en in Cambodja verschillende scholen opgericht; technische vakopleidingen en ook een hotelschool. De journalist Charles Schwietert heeft als vrijwilliger les gegeven op een school van pater Visser en is met hem bevriend geraakt. Onder indruk van de resultaten van het werk van pater Johan heeft hij het initiatief genomen om een biografie te schrijven over het leven en werk van deze missionaris. De officiële presentatie van het boek heeft vanwege de beperkingen geen doorgang kunnen vinden. De biografie is inmiddels te koop voor € 25,-. De kosten van het boek zijn door sponsoren betaald en de opbrengst komt weer ten goede aan de scholen van pater Visser. Wilt u een exemplaar van de biografie ontvangen stuur dan een e-mail naar info@missiethuisfront.org onder vermelding van uw naam en uw adres.

In Memoriam Frits Kirkels

Frits Kirkels was van 1988 tot 2014 bestuurslid van onze stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront. Hij is 20 januari 1942 geboren op Hushoven en op 8 december 2020 overleden te Weert. Als gelovig mens was hij overtuigd van de christelijke plicht om zorg te dragen voor hen die onze steun nodig hebben. Aangezien wij daar door onze dagelijkse beslommeringen niet altijd voldoende aandacht voor hebben had hij groot respect voor hen die hier hun leven aan gewijd hebben; onze missionarissen. Frits zag het dan ook als onze plicht onze missionarissen moreel en materieel te steunen. Daarnaast had Frits ook oprechte belangstelling voor het praktisch werk van de paters, broeders en zusters op het gebied van pastoraal, gezondheidszorg, onderwijs en de ondersteuning bij maatschappelijke ontwikkelingen van de mensen waarbij zij hun missie hadden.

Bij zijn werk voor ons Missie Thuisfront gebruikte Frits zijn commerciële capaciteiten bij het werven van sponsoren en adverteerders. Zijn organisatorische ervaring zette hij in voor het realiseren van onze activiteiten zoals fietstochten, de Sint Maartensrit, bijeenkomsten en ontmoetingsmiddagen. Alhoewel het vrijwilligerswerk voor Frits beslist niet vrijblijvend was vond hij dat er ook tijd moest zijn voor gezelligheid en humor bij de uitvoering van onze activiteiten. Ook dat had aandacht van Frits.

Op 12 december 2020 vond de plechtige uitvaartdienst plaats in de dekenale Sint Martinuskerk waar Frits ook vele andere vrijwilligerstaken heeft vervuld, zoals collectant, lector, medeorganisator van processies en broedermeester van de Maria Broederschap. De klokken in de Martinustoren luiden toen Frits naar zijn laatste rustplaats in deze wereld op het Sint Martinuskerkhof werd gebracht. Bij de uittocht uit de kerk zong het koor het ‘In Paradisum’ voor de gelovige mens Frits als begeleiding op de weg naar het hemelse Jeruzalem ...

Donateursactie 2020

Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront brengt in samenwerking met de Parochiële Missiecomités uit het dekenaat Weert en het Missiebureau van het Bisdom Roermond gelden bijeen ter ondersteuning van de missionarissen uit ons dekenaat en voor de realisatie van hun ontwikkelingsprojecten. Deze projecten maken het mogelijk dat kansarmen in staat gesteld worden zichzelf verder te ontwikkelen en zo voor zichzelf en hun familie een beter toekomstperspectief te realiseren. Door onze persoonlijke contacten met de missionarissen kunnen we garanderen dat niets van de beschikbaar gestelde gelden verloren gaat.

Voor iedereen is het duidelijk dat hulp op vele plaatsen in de derde wereld nog steeds nodig is. Missionarissen uit onze regio, paters, broeders en zusters nemen langzaam in aantal af. Hun werkzaamheden worden overgenomen door ontwikkelingswerkers uit onze contreien en eigenlandse priesters en religieuzen. Uw steun blijft hierbij onontbeerlijk.

Mogen wij ook dit jaar weer een beroep op u doen ? U kunt uw bijdrage overmaken op een van onze banknummers op naam van stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront:

Rabobank: NL78 RABO 0156 9786 01 of ING Bank: NL07 INGB 0001 0522 47

Alvast hartelijk dank, mede namens hen die uw financiële steun zo hard nodig hebben.

Secretariaat: Postbus 10137, 6000 GC Weert -
E-mail: secretariaat@missiethuisfront.org -
Website: www.missiethuisfront.org
ING BANK IBAN: NL07 INGB 0001 0522 47 BIC: INGBNL2A -
RABOBANK IBAN: NL78 RABO 0156 9786 01 BIC: RABONL2U

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg
nummer 41066329 d.d. 12 juli 1956

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

 • 22 februari 2024
  ONTMOETINGSMIDDAG 2024
  Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront houdt op zaterdagmiddag, 16 maart2024 om 13:30 uur, in het MFA Kimpe Veld, St. Barbaraplein 2 teTungelroy (gem. Weert) een ontmoetingsmiddag. Ontvangst vanaf 13:00 uur. Er .....
 • 23 december 2023
  Nieuwsbrief DECEMBER 2023
  StichtingDekenaal Weerter Missie ThuisfrontHet jaar 2023We worden ook dit jaar via de media zeer regelmatig geconfronteerd met veel problemen.De oorlog in Oekraïne is geografisch gezien niet ver weg, heeft inmiddels .....
 • 25 december 2022
  Nieuwsbrief december 2022
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontNadat bijna twee jaren het coronavirus COVID-19 grote invloed heeft gehad op ons dagelijks leven is in de loop van 2022 de normale situatie enigszins teruggekeerd. Veel mensen leven .....
 • 20 maart 2022
  Vastenactie 2022
  VASTENACTIE 2022 Dekenaat WeertParochies: Sint MartinusHeilige Oda (Boshoven)Heilige Hieronymus en Antonius (Laar)Even minderen voor een ander!UW BIJDRAGE KUNT U OVERMAKEN OP BANKREKENING NL 44 RABO 0156 9252 81 TEN NAME VAN MISSIE .....