Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Coronavirus COVID-19 en kerstmis 2021

Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Coronavirus COVID-19 en kerstmis 2021

Het coronavirus COVID-19 heeft na 22 maanden nog altijd grote invloed op ons dagelijks leven. Veel mensen hebben dierbaren verloren of kampen met zware gevolgen voor hun gezondheid. Mensen in de gezondheidszorg werken al erg lang onder grote druk. In de maatschappij dreigt ongenoegen over de genomen maatregelen voor grote tegenstellingen te gaan zorgen.

Ook het kerkelijk leven ontkomt niet aan de gevolgen van de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor het tweede jaar op rij hebben de Nederlandse bisschoppen besloten de vieringen op kerstavond te laten vervallen. Als Missie Thuisfront hebben we ook dit jaar de ontmoetingsmiddag geen doorgang laten vinden. Wel hebben we voor de actieve missionarissen de bijdrage voor iedere maand in het buitenland kunnen reserveren. Aan de missionarissen die in Nederland zijn geweest hebben we de gereserveerde bedragen uitbetaald. Ook hebben we de actieve en rustende missionarissen een palmtakje gewijd in onze Martinuskerk en het traditionele boekenpakket toegezonden. Uit de ontvangen reacties blijkt dat dit zeer op prijs wordt gesteld.

We zitten inmiddels in de advent en gaan naar de kerstmis 2021 die wellicht wederom anders gevierd gaat worden als we zouden willen. Onze missionarissen hebben bij hun werkzaamheden ook dikwijls te kampen met grote problemen. Zij beschouwen het als onderdeel van hun roeping hier op de juiste wijze mee om te gaan en naar oplossingen te zoeken. Gebed en geloof hebben hun hierbij geholpen. Laten we vooral in deze tijd een voorbeeld nemen aan onze missionarissen.

Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront wenst u een gezegende Kerstmis en een zalig nieuwjaar 2022.

Donateursactie

Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront brengt in samenwerking met de Parochiële Missiecomités uit het dekenaat Weert en het Missiebureau van het Bisdom Roermond gelden bijeen ter ondersteuning van de missionarissen uit ons dekenaat en voor de realisatie van hun ontwikkelingsprojecten. Deze projecten maken het mogelijk dat kansarmen in staat gesteld worden zichzelf verder te ontwikkelen en zo voor zichzelf en hun familie een beter toekomstperspectief te realiseren. Door onze persoonlijke contacten met de missionarissen kunnen we garanderen dat niets van de beschikbaar gestelde gelden verloren gaat.

Voor iedereen is het duidelijk dat hulp op vele plaatsen in de derde wereld nog steeds nodig is. Missionarissen uit onze regio, paters, broeders en zusters nemen langzaam in aantal af. Hun werkzaamheden worden overgenomen door ontwikkelingswerkers uit onze contreien en eigenlandse priesters en religieuzen. Uw steun blijft hierbij onontbeerlijk.

Mogen wij ook dit jaar weer een beroep op u doen ? U kunt uw bijdrage overmaken op een van onze banknummers op naam van stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront:

Rabobank: NL78 RABO 0156 9786 01 of ING Bank: NL07 INGB 0001 0522 47
Alvast hartelijk dank, mede namens hen die uw financiële steun zo hard nodig hebben.

Secretariaat: Postbus 10137, 6000 GC Weert - e-mail: secretariaat@missiethuisfront.org - website: www.missiethuisfront.org ING BANK IBAN: NL07 INGB 0001 0522 47 BIC: INGBNL2A - RABOBANK IBAN: NL78 RABO 0156 9786 01 BIC: RABONL2U Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg nummer 41066329 d.d. 12 juli 1956

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

 • 13 juni 2024
  Frank Caris overleden-deceased
  Op zaterdag, 8 juni 2024, in onze webmaster, Frank Caris, overleden.Namens het bestuur van onze stichting gecondoleerd. Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe in deze tijd van .....
 • 22 februari 2024
  ONTMOETINGSMIDDAG 2024
  Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront houdt op zaterdagmiddag, 16 maart2024 om 13:30 uur, in het MFA Kimpe Veld, St. Barbaraplein 2 teTungelroy (gem. Weert) een ontmoetingsmiddag. Ontvangst vanaf 13:00 uur. Er .....
 • 23 december 2023
  Nieuwsbrief DECEMBER 2023
  StichtingDekenaal Weerter Missie ThuisfrontHet jaar 2023We worden ook dit jaar via de media zeer regelmatig geconfronteerd met veel problemen.De oorlog in Oekraïne is geografisch gezien niet ver weg, heeft inmiddels .....
 • 25 december 2022
  Nieuwsbrief december 2022
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontNadat bijna twee jaren het coronavirus COVID-19 grote invloed heeft gehad op ons dagelijks leven is in de loop van 2022 de normale situatie enigszins teruggekeerd. Veel mensen leven .....