Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Welkom

Op de website van Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront 

Missie

Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront (DWMT)

DWMT heeft ten doel de missionering te ondersteunen in de zin en geest zoals de Rooms Katholieke Kerk dat bedoelt.

DWMT geeft uitvoering aan haar doelstelling door:

-    het ondersteunen van projecten in de te missioneren gebieden in de wereld die leiden tot een menswaardiger bestaan voor hun bewoners, evenals het stimuleren van de inwoners van het werkgebied van DWMT om deel te nemen en bij te dragen aan deze projecten die de allerarmsten een kans geven zich te ontplooien en uit de schrijnende onderontwikkeling te komen;
-    de missionarissen uit het werkgebied van DWMT in financiële, materiële en morele zin te ondersteunen;
-    deze inwoners van het werkgebied te informeren en bewust te maken over de noden in de wereld;
-    het ondersteunen van projecten welke gekozen worden in overleg met de Missiecomités uit het werkgebied van DWMT met middelen, die voortkomen uit zoals de jaarlijkse vastenacties, de St. Maartenstochten, de jaarlijkse donateuractie, de jaarcollecte op Christus Koning, en het op welke legitieme manier dan ook verwerven van inkomsten.

Het werkgebied van DWMT omvat alle parochies binnen het dekenaat Weert alsook alle parochies in de regio die de omschreven doelstelling aantoonbaar uitvoeren.

Deze missie is geformuleerd conform de statuten van DWMT, verleden op 20 november 1998 voor Mr. W.A.M. van Gorp, notaris ter standplaats Weert.

Nieuw beleid

Binnen het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront wordt al enige tijd gezocht naar een geëigende voortzetting van de wederzijdse solidariteit met medegelovigen en medemensen in ontwikkelingslanden. Omdat de Nederlandse missionarissen van het toneel verdwijnen, gaat men de ankerpunten missen, dat wil zeggen de faciliteiten en de zekerheden voor een effectieve missionaire hulpverlening. Onder deze omstandigheden wil men zoveel mogelijk gebruik maken van de kennis en netwerken van de nog actieve missionarissen om de samenwerking voort te zetten. De beste methode is, denkt men, om een land en bisdom te selecteren waar een Nederlandse missionaris goed geïntegreerd is en waar we duurzame contacten mee kunnen uitbouwen. De jongeren in Weert en in de betreffende ontwikkelingslanden dienen hierbij betrokken te worden. De scholen zijn daar het medium bij uitstek voor. In de opzet is Malawi als land gekozen en Pater Jo Kuppens in Lilongwe, de nu nog actieve weerter missionaris aldaar zal de kar trekken in het missieland.

In mei 2015 is de eerste fase een feit geworden. In de eerste weken van mei, in de mei vakantie van het basis onderwijs in Limburg, is onze bestuurslid Thérèse Huijbregts naar Malawi gereisd om contact tussen de groepen 7-8 van basisschool Leuken in Weert en Likuni meisjesschool in Lilongwe te gaan opzetten.

Omdat de school in Malawi in mei open is, en de school in Weert gesloten was dit een uitgelezen moment om op de Likuni-school de contacten aan te maken. Met gelden van het Missiethuisfront is er internetverbinding mogelijk gemaakt en van BS de Firtel in Stramproy is er een beamer naar de school in Malawi gegaan.

Een PowerPoint presentatie was al in Weert al aan de leerlingen gegeven, zodat zij al enig idee hebben hoe het er in Malawi aan toe gaat. Het was ook een uitgelezen kans om deze PowerPoint in Malawi te laten zien en deze aan te vullen tot een nog uitgebreider document.

Op 21 mei hebben kinderen van groep 7 en 8 van BS Leuken via een Skype verbinding in het Engels contact gehad met leeftijdsgenootjes uit Malawi. Op 4 juni heeft er een tweede Skype-sessie tussen leerlingen uit Malawi en deze basisschool school. Individuele gesprekken deze keer. Enthousiasme en verlegenheid aan beide zijden. De kinderen van de school in Leuken beloofden ook om materialen zoals zaklampen, verkleedkleren, voetballen, enz. aan Juffrouw Thérèse mee te geven als ze in juli weer naar Malawi gaat.

Het begin is gemaakt.

 

De meest recent aangepaste pagina's zijn:


Nieuws

 • 20 december 2020
  Nieuwsbrief December 2020
  Stichting Dekenaal Weerter Missie ThuisfrontCoronavirus COVID-19 en kerstmis 2020Coronavirus COVID-19 heeft grote invloed op onze samenleving. Veel mensen hebben dierbaren verloren of hebben met zware gevolgen voor de gezondheid te .....
 • 16 december 2020
  In Memoriam Frits Kirkels
  Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront Frits Kirkels was van 1988 tot 2014 bestuurslid van onze stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront. Hij is 20 januari 1942 geboren op Hushoven en op 8 .....
 • 12 december 2020
  Mensenrechten Award
  Mensenrechten Award Weimar voor pater Jo Kuppens Bronnen: Weert de GeksteDe Limburger10 december 2020De gemeenteraad van de Duitse stad Weimar heeft op woensdag 10 december, op de ‘Internationale Dag van de Rechten van .....
 • 31 oktober 2020
  BIOGRAFIE PATER JOHAN VISSER
  In 1956 vertrok pater Johan Visser uit Weert naar zijn missie. Als Salesiaan van Don Bosco is het verzorgen van onderwijs voor kansarme jongeren een zeer belangrijk onderdeel van zijn .....